Liên hệ chúng tôi


Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu Tiên tiến Semicorex


Địa chỉ:No.199, Changxing Road, Jiangbei District, Ninh Ba, Trung Quốc

Di động:+86-13567891907

E-mail:sales@semiacorex.com

Trang mạng:www.semicorex.com

Gửi yêu cầu